Verdens Vanndag 2023

Verdens vanndag (World Water Day) markeres hvert år den 22. mars for å sette fokus på hvor viktig vann er for oss. Tema i 2023 er «Accelerating Change» (= sett fart på forandringen) fordi det haster med å løse verdens vann- og sanitærkriser. FNs bærekraftsmål nummer 6 forplikter […]