Verdens Vanndag 2023

Verdens vanndag (World Water Day) markeres hvert år den 22. mars for å sette fokus på hvor viktig vann er for oss. Tema i 2023 er «Accelerating Change» (= sett fart på forandringen) fordi det haster med å løse verdens vann- og sanitærkriser.

FNs bærekraftsmål nummer 6 forplikter alle land i verden til å sikre at ALLE har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I bærekraftsmålene defineres tilgang til rent drikkevann som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg. 

Dessverre er realiteten at 2,2 milliarder mennesker i verden fortsatt mangler umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder (ifølge FNs målindikator for bærekraftsmålene). Ofte må de dra langt og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann. 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann.  

«Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.  

Tilgangen til trygge drikkevannskilder har mye å si for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er det jenter og kvinner som er ansvarlige for å hente vann til familien. Denne oppgaven går ofte ut over skolegangen deres, siden de ofte bruker lang tid på å skaffe vann.

For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden, er det helt nødvendig at absolutt alle mennesker får tilgang på rent, trygt vann så snart som mulig.  

Verdensbefolkningen vokser, og det betyr også at etterspørselen etter vann øker. Vann er den mest dyrebare naturressursen vi har. For at alle skal ha tilgang, må vi bruke vannet på en mer ansvarlig måte. Det er viktig å balansere vannbehovet, og sikre at også de fattigste har tilgang.

Noen løsninger for å spare vann og ta vare på naturresurser, er å ta i bruk klimasmarte jordbruksteknikker og øke mulighetene for sikker gjenbruk av avløpsvann ved å bruke gode rensesystemer.