Verdens Vanndag 2024

Tema for 2024 er «Water for Peace» – vann for fred.

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er for oss alle, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

FNs bærekraftsmål 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030. I bærekraftsmålene defineres tilgang til rent drikkevann som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg.

Ifølge FNs målindikator for bærekraftsmålene, mangler 2,2 milliarder mennesker i verden umiddelbar tilgang til trygge drikkevannskilder. Ofte må de dra langt og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann. 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann.

«Trygge kilder» inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder samt regnvann.

Tilgangen til trygge drikkevannskilder har mye å si for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlige for å hente vann til familien, og denne rollen kan blant annet gå utover skolegangen deres.

For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre og tryggere verden, er det helt nødvendig at alle mennesker har tilgang til rent vann.