Misfornøyd med drikkevannet?

Vannet i Norge skal egentlig være trygt å drikke rett fra springen. Men drikkevannet ditt smaker kanskje ikke så veldig godt?

Har du kommunalt vann?

Flere steder i Norge har det vært tilfeller av bakterier i drikkevannet de siste årene. De kommunale vannverkene har nok stort sett rutinene sine i orden, men det har vært flere eksempler der drikkevannet er blitt forurenset et eller annet sted i rørsystemet.

Mange steder samles vannet i usikrede bassenger (du husker kanskje Askøy-skandalen i 2019?), og en stor del av det offentlige vann- og avløpssystemet i Norge består av gamle rør som egentlig burde vært byttet ut for lengst. Dette kan gi uønsket farge, lukt og smak på drikkevannet. Noe som er mer betenkelig, er at vannledningen som oftest ligger i akkurat samme grøft som avløpsledningen, og dette medfører stor fare for forurensning ved ledningsbrudd eller ved reparasjoner. Når trykket i vannledningen faller, kan grøftevann – som kan være forurenset av kloakk – bli sugd inn i vannledningen. Dette kan resultere i bakterieforurenset drikkevann i springen hjemme hos deg.

(Bildet viser innsiden av et vannrør …)

Har du borevann eller brønnvann?

Selv om drikkevannet generelt er av grei kvalitet, har vannforsyningen her i landet en del spesielle utfordringer ved at vi har en spredd bosetting rundt omkring i distrikts-Norge, med mange små, ikke godkjenningspliktige private vannverk og private brønner eller borevann.

Bor du i et landbruksområde, vet du at gårdene rundt omkring deg benytter kunstgjødsel og sprøytemidler mot sopp og ugrass. Restene av disse stoffene renner videre ned i elver, bekker og innsjøer – i tillegg til at de forurenser grunnvannet. Også avføring fra beitende dyr kan komme ned i grunnvannet og føre med seg blant annet E- coli bakterier som du pumper opp til springen hjemme hos deg.

Er du usikker på hva slags type vannrenser som passer for akkurat deg?

Ring direkte til vannmannen vår: Jan Rakke-Friberg på telefon 905 81 467

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *